O MNIE

Dr Wojtarowicz

Jestem absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjalistą w dziedzinie urologii. Studia medyczne ukończyłem z wyróżnieniem oraz zdałem Europejski Egzamin Specjalizacyjny w zakresie Urologii. Jestem specjalistą pracującym i wykonującym zabiegi w Klinice urologii i Onkologii Urologicznej PUM. W 2020r uzyskałem stopień doktora nauk medycznych.

Odbyłem staże zagraniczne w Leuven (Belgia), Knittlingen (Niemcy) oraz Hamburgu (Niemcy) – stypendysta zaawansowanych technik laparoskopowych w Hamburgu. Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i autorem lub współautorem kilkunastu publikacji i doniesień kongresowych krajowych oraz zagranicznych.

W 2017 roku uzyskałem certyfikat umiejętności w zakresie laparoskopii Europejskiego Towaszystwa Urologicznego (E-BLUS) z jednym z najwyższych wyników w Europie, co zaowocowało stypendium szkoleniowym Olympusa w zakresie zaawansowanych technik laparoskowych w Hamburgu.

W pracy codziennej wykorzystuję, jeśli tylko jest to możliwe techniki małoinwazyjne (endoskopowe i laparoskopowe) oraz jako jeden z nielicznych specjalistów w kraju jestem certyfikowanym operatorem Da Vinci.

Szybki kontakt